Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

600 901 964 (58) 674-11-42

Operacja pn. "Zakręcone Rybki"

Operacja pn. "Zakręcone Rybki" - różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych przetworów rybnych przygotowanych w słoikach.
Mająca na celu Różnicowanie działalności przetwórczej polegającej na wprowadzeniu nowych produktów do sprzedaży i utworzenie nowego miejsca pracy.
Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką.